left

Het is avond
Ik ben vermoeid
Ik sluit mijn ogen

voor de nacht die
eeuwig is van
wondere klaarte

Ugo Verbeke

 

Artikelindex

Verwardheid en delier

Delier is een bewustzijnsstoornis die zich manifesteert als een stoornis in de gedachtengang (bijvoorbeeld: je vraagt iemand naar zijn geboortedatum en hij geeft zijn naam). Delier kan heel plots opkomen en zeer fluctuerend zijn (met opstoten). De betrokkene kan rusteloos worden, angstig, geïrriteerd tot agressief of net integendeel apathisch en erg volgzaam. Hallucinaties zijn mogelijk.

Mogelijke oorzaken?

Er zijn organische oorzaken (vb. druk door hersentumor, bloedarmoede), psychische oorzaken (depressie, angst, psychosen, het doormaken van een rouwproces) of de oorzaak kan te vinden zijn in de medicatie (vb. morfine, corticosteroïden). Delier kan ook veroorzaakt worden door een plotse wijziging in de medicatie (vb. door een vertrouwd slaapmiddel plots niet meer in te nemen). Ook het plots wegvallen van alcohol of het opstarten van antibiotica kan delier uitlokken. Andere mogelijke oorzaken van delier zijn inwendige bloedingen of stollingsstoornissen, neurologische aandoeningen, niet kunnen plassen of verstopt zijn, schildklieraandoeningen, verandering van de bloedspiegel bij diabetici, hyperstimulatie van de zintuigen, orgaanfalen, infecties, niet gecontroleerde pijn.

Wat te doen?

Veel hangt af van de oorzaak. Benader de betrokkene met respect en begrip, communiceer duidelijk, bied rust. Ideaal is een rustige, goed verlichte kamer in een veilige omgeving met vertrouwde personen die de betrokkene helpen oriënteren in tijd en plaats (vb. regelmatig de persoon eraan herinneren dat hij zich in het ziekenhuis bevindt). Herhaal indien nodig op geregelde tijdstippen wie je bent. Een goed zichtbare (verlichte) klok en kalender helpt bij oriëntatie in de tijd. Bescherm betrokkene tegen zichzelf (vb. een veiligheidshekken met beschermhoes zodat hij of zij niet uit bed kan of zet iets bij het bed dat gemakkelijk omvalt - een omgekeerde metalen kan op een tafeltje bv. - zodat je hoort wanneer betrokkene uit bed komt) en roep hulp in: de meeste oorzaken zijn behandelbaar.
Er zijn ook geneesmiddelen die verwardheid tegengaan.

 

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.