left

Ik ben
in je hart
in je stem
in je handen
in de wind
in het licht
in een traan

Ik ben
meer dan ooit.

 

Artikelindex

 

Eén van de meest bekende werken uit het Oosten over dit thema is wellicht het Tibetaanse dodenboek. Hier vind je een overzicht van de verschillende stadia na het sterven en hoe je overledenen hierin kunt ondersteunen, zoals dat in het Tibetaanse dodenboek omschreven wordt. Het Tibetaans dodenboek is in de 8° of 9° eeuw geschreven door de grote boeddhistische leraar Padma Sambhava. Het boek zelf is zeer moeilijk toegankelijk, maar gelukkig is er het vlot leesbare boek van Sogyal Rinpoche: "Het Tibetaanse boek van leven en sterven".

De eigenlijke benaming van het "Tibetaanse dodenboek" is ‘Bardo Tödrol Chenmo', wat beter vertaald wordt als "de Grote Bevrijding door Horen in de Bardo". Het is bedoeld als een gids door de verschillende staten na de dood, die door een meester of een spirituele vriend aan de stervende voorgelezen wordt tijdens het stervensproces en er na. Een bardo is de opening tussen de voltooiing van de ene situatie en het begin van een nieuwe, volgende situatie, waardoor ontwaking mogelijk is. Bij grote veranderingen en sterke overgangen krijgt de ware, oorspronkelijke natuur van de geest immers de kans om zich te openbaren. Het komt er op aan om door oefening gevoelig en waakzaam te zijn voor deze momenten en hun mogelijkheid tot diep inzicht.

Sogyal Rinpoche geeft hierover volgend verhelderend voorbeeld : Stel dat je op een dag thuiskomt en er blijkt ingebroken te zijn. Eerst slaat de schrik je om het hart en probeer je wanhopig vast te stellen wat je kwijt bent. Dan dringt tot je door dat je alles kwijt bent. Je opgewonden geest is zodanig verbijsterd dat alle gedachten wegebben. Plotseling is er een diepe stilte, bijna een gevoel van gelukzaligheid. Er is geen strijd meer, geen inspanning meer, want niets helpt nog: er is geen keus meer, je moet wel opgeven. Zoek niet onmiddellijk naar oplossingen in dergelijke situatie, maar rust even in die staat van vrede. Laat het een opening zijn, rust in de ruimte die ontstaat en vang een glimp op van de onsterfelijke natuur van de verlichte geest. Zo zijn ervaringen in het dagelijkse leven een oefening voor het eigenlijke sterven.

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.