left

een foto
een geur
een broze bloem
zoveel onverwachte deuren

mijn tere hart
ontvouwt zich vele keren
voor mijn herinnering
mijn her-innerlijking
van jou

als een vederlichte ballon
word ik
nestel ik mij
in die liefdevolle wolk
van jouw on-be-grijpbare
aanwezigheid

duizend kleine sterren
pinken
in en rond mijn lichaam
elke cel van mijn wezen
opent zich
ademt jou in en uit

mijn hartsverlangen
stroomt zich
een weg naar de milde oceaan
jij en ik
ongemerkt samenvloeiend
in de golfslag
van een eeuwig ogenblik

ik kijk rond mij
met jouw blik
en glimlach dankbaar
jouw glimlach

 

Artikelindex

Hier vind je enkele teksten ter inspiratie en ondersteuning : meditatieteksten, verhalen, liedteksten, gedichten...

Meditatietekst nieuwe verbinding

Als je het groeien naar een diepere verbondenheid met je ware zelf, de ruimere werkelijkheid en je geliefde(n), wilt stimuleren, kan volgende meditatietekst je daarbij helpen.
Je kan de tekst telkens luidop lezen, of hem van buiten leren of op een bandje inspreken. Lees traag en aandachtig. Het is een goed idee om deze meditatie gedurende een bepaalde periode (vb. drie weken) 's morgens na het wakker worden en 's avonds voor het slapengaan te doen en te zien welk effect dit voor jou heeft.
De tekst helpt je te focussen op het onsterfelijk deel van jezelf en van je geliefde(n).


Vandaag
wil ik leven
vanuit een diepe verbinding
met mijn ware zelf
verbonden met de harteklop
van het Leven
vanuit de Bron
van al wat is. 

Ik laat alle gedachten en gevoelens
die mij nu omringen
liefdevol los
en richt mijn aandacht
naar een punt van volmaakte rust
diep in mijn hart.

Ik adem doorheen dit punt
van absolute stilte
en word mij volledig bewust
van mijn aanwezigheid
hier en nu.

In de stilte van
dit volmaakte moment
voel ik mij volledig gedragen
en liefdevol omringd
door al wat is.

Elke cel van mijn wezen
versmelt met de eeuwige ruimte
van waaruit alle leven ontspringt.

Ik ben ruimte.
Ik ben pure liefde.
Ik ben zuivere kracht.
Ik ben van een volmaakte schoonheid.
Ik ben heel
en verbonden met alle leven
en vanuit deze verbinding
ben ik ook aanwezig bij mijn geliefde.
 
Vanuit een diepe liefde
verwelkom ik je.

Ik voel jouw oneindige kracht.
Ik voel jouw eeuwige schoonheid. 
Ik draag jou
en wordt gedragen door jou.
Ik schenk jou mijn vreugde en dankbaarheid,
mijn liefde en vertrouwen.
Ik ontvang jouw vreugde en dankbaarheid,
jouw liefde en vertrouwen.
Ik geniet van jouw en mijn aanwezigheid
in deze eeuwige ruimte van levend licht.

Ik ben mijn eeuwige ware zelf
en daardoor steeds liefdevol verbonden 
met jou en alle leven.

Ik neem dit gevoel van verbondenheid
met mijzelf, met jou en al wat is
mee naar mijn dagdagelijkse leven.
Moge alles wat mij verhindert
deze verbondenheid
te blijven voelen en te beleven
vreedzaam oplossen en verdwijnen.

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.