left

Ik ben
in je hart
in je stem
in je handen
in de wind
in het licht
in een traan

Ik ben
meer dan ooit.

 

reis van de ziel

 

Wat gebeurt er na het sterven? Is er leven na de dood? Is contact met overledenen mogelijk? Kunnen wij, levenden, nog iets doen voor onze geliefde overledenen? Hoe gaan we om met deze vragen? Hoe kunnen we op zoek gaan naar antwoorden?

 

Hier vind je informatie over Robert Monroe die baanbrekend onderzoek deed naar de verschillende bewustzijnstoestanden tijdens het stervensproces en erna. Monroe ontwikkelde een methode om deze toestanden op een veilige manier te verkennen en bracht de verschillende bewustzijnsfases in kaart.

 

Eén van de meest bekende werken uit het Oosten over dit thema is wellicht het Tibetaanse dodenboek. Hier vind je een overzicht van de verschillende stadia na het sterven en hoe je overledenen hierin kunt ondersteunen, zoals dat in het Tibetaanse dodenboek omschreven wordt.

 

Als er nog bewustzijn of leven na het sterven is, welke impact heeft dat dan op de verbinding tussen overledenen en nabestaanden? Is er nog wisselwerking mogelijk? Hoe gaat dat dan en is dat wel veilig?

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.