left

Ik probeer te smelten
tot balsem
voor je pijnlijke ziel

Ik fluister je
behoedzaam
woorden van troost toe
om de kilte uit je gedachten
te verdrijven

Ik strooi bloesemblaadjes
over je hoofd
zodat je tranen
niet in eenzaamheid
naar beneden rollen

Ik omhul je
als een mantel
in deze koude nacht
wakend wachtend
op het ochtendgloren.

 

 

Hoe verlies vanuit een ruimer perspectief benaderen? Het zoeken naar antwoorden op een verlieservaring kan ons innerlijk doen groeien. Hier vind je een benadering die je op weg kan helpen om doorheen het verlies vollediger in je kracht en in het leven te gaan staan.

Verlangen naar de ander

Het verlies van een belangrijk persoon in je leven, kan vele gevoelens en emoties opwekken. Misschien voel je van binnen een enorme leegte en een diep verlangen naar de nu onbereikbare ander. Gevoelens, emoties en gedachten hebben meestal vele lagen. Onder de laag van het verlangen naar de ander, zit vaak een ander verlangen: het verlangen naar heelheid. Wat zo wezenlijk pijn doet, en aangeraakt wordt door het verlies van een dierbare persoon, is het gevoel, de gedachte dat je afgesneden bent van Eenheid, van Thuis, van je ware Zelf. De pijn van verlies onthult iets van onze zoektocht naar heelheid, naar innerlijke vrede en allesomvattende liefde in de deze wereld.

Heelheid

We hebben de neiging om heelheid en geluk steeds buiten onszelf te gaan zoeken. Als we dit of dat hebben, als we bij die persoon kunnen zijn, als we die norm kunnen behalen, dan... Soms denken we dat enkel een groepje 'uitverkorenen' heelheid of verlichting bezit of toekomt. Dat is niet zo.
Heelheid zit in jezelf. Je bent het al en je bent het altijd geweest.

Verborgen

Alleen zijn sommige delen van onszelf in de loop der tijden bedekt geraakt, verborgen, onderdrukt om afwijzing te vermijden (bv. als kind van je opvoeders) of pijn uit de weg gaan (vb. als je je op de behoeften van een ander focust in plaats van op je eigen behoeften, hoef je niet de pijn te voelen van eigen behoeften die niet vervuld raken). Het kan gaan om eigenschappen, houdingen of energieën die we als mens ter beschikking hebben, maar die we om de één of andere reden liever wegmoffelen. Die delen terug liefdevol benaderen, terug aan het licht brengen, ruimte geven, laat je toe om je eigen heelheid terug te kunnen zien en te ervaren.

Emoties

Onze gevoelens bij ervaringen die op ons pad komen, vertellen ons vaak iets over wat verborgen wordt, over die deeltjes van onszelf die in de 'buitenwereld' niet de ruimte krijgen die ze verdienen. Verdriet, woede, angst en alle afgeleiden daarvan (schaamte, jaloezie, trots, ...) zijn geen teken van zwakheid of falen - ze zijn onze boodschappers en vertellen ons iets belangrijks. Op een rustige manier ruimte geven aan die gevoelens, erdoor ademen, ze ontvangen zonder te oordelen, luisteren naar hun boodschap, is een directe weg naar die stukjes van onszelf die aan de oppervlakte willen komen. Hoe meer we die stukjes kunnen integreren, hoe meer onze heelheid te voorschijn komt in de fysieke wereld en hoe meer de fysieke wereld een spiegel zal zijn van de ware, ene Werkelijkheid.

Ervaringen

Elke ervaring heeft de potentie in zich om verborgen delen van jezelf aan het licht te brengen. Zo kan ook de ervaring van verlies, hoe tegenstrijdig dit op het eerste gezicht ook lijkt, je helpen om de heelheid in jezelf te herinneren en terug te ervaren. Hevige ervaringen kunnen bovendien een schok veroorzaken waardoor je uit je normale belevingswereld ‘schiet' en een glimp opvangt van een diepere werkelijkheid.

Ontmoetingen

Niet alleen ervaringen, maar ook mensen op je weg kunnen een spiegel voor je zijn, omdat zij de eigenschappen, de stukken van jezelf, die jij wil verbergen, wel aan de oppervlakte tonen. Al naargelang jouw bereidheid om op dat moment zelf ook die eigenschappen toe te laten, roepen deze mensen gevoelens van woede, afkeer, bewondering of verliefdheid in je op (of evolueert het van het één naar het ander).

Soms ontmoet je mensen die je herinneren aan de plek waar je altijd heel geweest bent. Die ontmoetingen kunnen op een heel diep niveau de herinnering aan je heelheid wakker maken.

Een nieuwe verbinding

Heelheid is als een gevoel van wijdsheid, van uitdeinen, het besef dat je zowel de druppel in de oceaan als de oceaan zelf bent. Voelen hoe je van hieruit volledig draagt en volledig gedragen wordt. Heelheid omarmt elk gevoel van afscheiding en overstijgt het. Heelheid is jouw essentie. En in het diepste punt van je hart ken je jouw essentie. Naar binnen keren, naar dat punt in je hart, is terugkeren naar jezelf en naar de ander. Daar vertoeven is begrijpen dat je je geliefden nooit werkelijk verloren bent. Omdat je één bent in een duurzame, onaantastbare verbinding. Deze verbinding is het Leven zelf, de Werkelijkheid zelf.

Proberen te leven vanuit die verbinding, is een weg van diepe heling en spirituele groei.


Mijn praktijk

Verlies dekt vele ladingen: het kan gaan om ‘grotere' verliezen zoals bij het sterven van een belangrijke persoon, het verlies van een huisdier, breuken in een relatie, verhuizingen, maar ook om ‘kleine' verliezen in het alledaagse leven: het vertrek van vrienden na een gezellige namiddag samen, het lezen van de laatste zin in een goed boek, de voorbije dag loslaten bij het slapengaan... Loslaten en terug ontvangen, uitademen en terug inademen, sterven en herboren worden is de natuurlijke cyclus van ons leven. Het zijn twee kanten van eenzelfde medaille, twee uitersten van eenzelfde vlak, waardoor we ons bewust kunnen worden van dat vlak. Helaas hebben we nogal de neiging om ons alleen te focussen op de uitersten en te vergeten dat we in wezen het ‘vlak' zelf zijn.

Rouwen om verlies is voor mij in essentie ruimte geven aan de oerstroom van het leven, loslaten wat niet langer nuttig is en laten stromen wat zich aandient op een natuurlijke wijze... om zo via de verlieservaring uiteindelijk een stukje dichter te kunnen komen bij de ‘oceaan', waar alle uitersten en tegenstellingen geïntegreerd worden en je terug één wordt, je terug samenvalt met de natuurlijke vorm van heelheid in je.

In mijn praktijk pas ik technieken toe die deze natuurlijke processen kunnen ondersteunen door te werken op energiestromen (massage, reiki), via inzicht, bewustwording en integratie (voice dialogue, NLP), en door contact te maken met diepere niveaus van bewustzijn (meditatie, rituelen).

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.