left

Het is avond
Ik ben vermoeid
Ik sluit mijn ogen

voor de nacht die
eeuwig is van
wondere klaarte

Ugo Verbeke

 

Artikelindex

 

De mens is meer dan zijn of haar fysieke lichaam en beschikt ook over een energetisch lichaam. Wat gebeurt er bij het sterven op het niveau van chakra's en auralagen? Wat gebeurt er met het bewustzijn tijdens het stervensproces? Hoe wordt dit gebeuren gezien in het Tibetaans Boeddhisme? En hoe kan je het energetische stervensproces ondersteunen?

De mens is meer dan een fysiek lichaam. In oude culturen is er heel wat kennis voorhanden over de subtielere of energetische lichamen van de mens. Het fysieke lijf is daarbij maar één dimensie van het menselijk wezen. In deze tijd is er in het Westen terug een groeiende interesse voor de niet-fysieke aspecten van de werkelijkheid: chakra's, auralagen, energievelden, dimensies... de meeste mensen hebben hier al wel van gehoord. Deze kennis wordt steeds meer verfijnd en ook vanuit wetenschappelijke hoek steeds vaker mee in ogenschouw genomen.

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.