left

Ik probeer te smelten
tot balsem
voor je pijnlijke ziel

Ik fluister je
behoedzaam
woorden van troost toe
om de kilte uit je gedachten
te verdrijven

Ik strooi bloesemblaadjes
over je hoofd
zodat je tranen
niet in eenzaamheid
naar beneden rollen

Ik omhul je
als een mantel
in deze koude nacht
wakend wachtend
op het ochtendgloren.

 

rouwen

 

Wat is de betekenis van rouw? Wat is 'normaal' rouwen? Wanneer is hulp aangewezen? Welke fasen en uitdagingen kunnen op het pad van de rouwende komen? Hier vind je enkele recente inzichten en modellen omtrent rouw.

 

Als in de omgeving van een kind iemand sterft of stervende is, welke houding neem je dan best aan? Hoe kan je een kind extra ondersteunen?

 

Hoe verlies vanuit een ruimer perspectief benaderen? Het zoeken naar antwoorden op een verlieservaring kan ons innerlijk doen groeien. Hier vind je een benadering die je op weg kan helpen om doorheen het verlies vollediger in je kracht en in het leven te gaan staan.

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.