left

Ik ben
in je hart
in je stem
in je handen
in de wind
in het licht
in een traan

Ik ben
meer dan ooit.

 

Artikelindex

 

Focus 27

Plek van eeuwige rust, éénheid, vrede en harmonie. Prachtige natuurlandschappen. Kleuren stralen hier veel intenser dan in de dagdagelijkse werkelijkheid. Te vergelijken met het concept "hemel" uit de christelijke traditie. Overgang van astrale naar mentale wereld.

Ik ben
in je hart
in je stem
in je handen
in de wind
in het licht
in een traan
Ik ben
meer dan ooit.

 

De overledene kan van hieruit desgewenst mensen in de fysieke wereld of zielen in de astrale werelden begeleiden, bepaalde taken verrichten, terug incarneren, nog verder reizen, ...

 

Mijn liefste,
ben je dan vergeten
hoe we samen
tussen de sterren zweefden
terwijl onze gedachten
en gevoelens
als wolkjes
in elkaar verstrengelden

Ben je vergeten
hoe we onze geliefden
op aarde
teder omarmden
terwijl we hen
lieve woorden
toefluisterden
en hun hoofd
vulden met zoete gedachten
Herinner je hoe
we voor hen zongen
in het ruisen van de wind
hoe we hen stilletjes
een hand reikten
door de mensenmassa's heen
en hoe we ons
naast hen neervleiden
bij het slapengaan

Herinner je
hoe verrukt we waren
bij elke herkenning
bij elke glimlach
bij elke zucht van hun hart

Dus, mijn liefste,
als ik nu naast je sta
voel dan
hoe ik mij vermeng
met de lucht die jij inademt
hoe ik meewieg
op het ritme van je harteklop
en hoe ik zachtjes in je oren zing
mijn liefste, mijn liefste.

 

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.