left
 

Artikelindex

Sterven doe je niet alleen. Ieder mens is een relationeel wezen, een punt in een netwerk van verbindingen met andere wezens. Ook in het uitzonderlijke geval dat iemand alle vrienden en verwanten de rug toegekeerd heeft en niemand aan zijn of haar sterfbed toelaat, spelen die verbindingen toch een rol in hoe die persoon met zijn ziekte en sterven omgaat.

In de contextuele benadering, een stroming in de psychologie, waarvan Ivan Boszormenyi-Nagy (spreek uit: Nodchy) de grondlegger is, gaat heel veel aandacht uit naar de betekenisvolle relaties van de stervende en de dynamiek die zij teweeg brengen in het stervensproces.

In dit artikel wordt ingegaan op de kernbegrippen uit de contextuele benadering en de handvaten die die benadering biedt aan hulpverleners in de palliatieve zorg. Maar ook terminaal zieken en hun familie en geliefden kunnen hierdoor geïnspireerd worden.

Zoek je specifiek info over kinderen die geconfronteerd worden met een sterfgeval in de omgeving? Lees dan ook even "Rouwen bij kinderen".

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.