left

Het is avond
Ik ben vermoeid
Ik sluit mijn ogen

voor de nacht die
eeuwig is van
wondere klaarte

Ugo Verbeke

 

sterven

Hoe gaat dat nu eigenlijk, sterven? Dit artikel geeft informatie over de fysieke symptomen die mogelijk zijn in geval van een terminale ziekte en hoe je die kan verzachten. Je vindt er ook een beschrijving van de fysieke verschijnselen gedurende de laatste uren.

 

De mens is meer dan zijn of haar fysieke lichaam en beschikt ook over een energetisch lichaam. Wat gebeurt er bij het sterven op het niveau van chakra's en auralagen? Wat gebeurt er met het bewustzijn tijdens het stervensproces? Hoe wordt dit gebeuren gezien in het Tibetaans Boeddhisme? En hoe kan je het energetische stervensproces ondersteunen?

De emoties die naar boven schieten bij het confronterende besef dat jij of je geliefde gaat sterven, kunnen je heel onzeker en bevreesd maken. Deze tekst poogt een houvast aan te reiken. Je vindt er een overzicht van de verschillende emoties en hoe je ze als een krachtbron of hulpmiddel kan beschouwen. Je vindt er ook tips over hoe je om kan gaan met jouw emoties of die van een stervende die je nabij wil zijn. Welke houding kan je aannemen aan het sterfbed?

Sterven doe je niet alleen. Ieder mens is een relationeel wezen, een punt in een netwerk van verbindingen met andere wezens. Ook in het uitzonderlijke geval dat iemand alle vrienden en verwanten de rug toegekeerd heeft en niemand aan zijn of haar sterfbed toelaat, spelen die verbindingen toch een rol in hoe die persoon met zijn ziekte en sterven omgaat.

Wat als een kind stervende is? Welke voorzieningen zijn er? Wat kan je als betrokkene doen om het kind extra te ondersteunen?

 

Palliatieve éénheden zijn bijzondere afdelingen in een ziekenhuis waar een team van professionelen en vrijwilligers de laatste levensmaanden van ongeneeslijk zieke patiënten zo comfortabel mogelijk probeert te maken. Hoe gaat het er aan toe op een pallitieve eenheid? Hoe ziet zo'n eenheid er uit? Wat doen vrijwilligers op een palliatieve eenheid? In deze rubriek vertel ik ook over mijn eigen ervaringen als vrijwilligster. Hoe stel ik mij op ten aanzien van stervenden en hun geliefden? Je vindt er ook enkele antwoorden of veelgestelde vragen.

Sinds enkele jaren werk ik als vrijwilligster op een palliatieve éénheid. Regelmatig schrijf ik iets op over mijn ervaringen en de mensen die ik er ontmoet. Je kan hier mijn belevenissen gedurende een maand volgen ofwel enkele losse verhalen lezen.

 Als de laatste uren aanbreken, verandert het contact met de stervende meestal sterk: hij of zij reageert steeds minder op prikkels van buitenaf, de blik lijkt steeds meer op oneindig gericht, de stervende kan heel onrustig in zijn bewegingen zijn of nauwelijks nog bewegen, de ademhaling wordt heel onregelmatig en misschien is er een onaangename reutel te horen.

 Hoe kan je dan een spiritueel zorgzame houding aannemen, zowel ten aanzien van de stervende als ten aanzien van jezelf?

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.