left

Het is avond
Ik ben vermoeid
Ik sluit mijn ogen

voor de nacht die
eeuwig is van
wondere klaarte

Ugo Verbeke

 

Artikelindex

De emoties die naar boven schieten bij het confronterende besef dat jij of je geliefde gaat sterven, kunnen je heel onzeker en bevreesd maken. Deze tekst poogt een houvast aan te reiken. Je vindt er een overzicht van de verschillende emoties en hoe je ze als een krachtbron of hulpmiddel kan beschouwen. Je vindt er ook tips over hoe je om kan gaan met jouw emoties of die van een stervende die je nabij wil zijn. Welke houding kan je aannemen aan het sterfbed?

De emoties die een stervende ervaart, worden nogal eens op dezelfde lijn geplaatst als de fysieke symptomen. Emoties zijn evenwel veel meer dan een symptoom. Emotionele reacties zijn in de eerste plaats een hulpmiddel om het dramatische gegeven dat ons leven binnenkort definitief voorbij zal zijn, te vatten en te integreren. Ze helpen ons het slechte nieuws te verwerken, te verteren en geven ons de nodige brandstof om ook in onze laatste levensdagen echt aanwezig te zijn en niet te vervallen in volstrekte passiviteit en doffe gelatenheid. Onze emoties brengen ons bij onze essentie, onze kern, waardoor we alsnog zin kunnen geven aan de laatste maanden en dagen. Hetzelfde geldt ook voor de dierbaren die de stervende omringen. Emoties zijn een bron van kracht, eigen aan de mens. Het is dan ook belangrijk om ruimte te geven aan emoties, hen op waarde te schatten en ze niet als een lastig verschijnsel te beschouwen dat zo snel mogelijk verholpen moet worden. Natuurlijk kunnen angst, woede, verdriet, ... ook heel overweldigend en immobiliserend zijn en dan is hulp aangewezen.

Overweldigende emoties

Als emoties je helemaal in bezit dreigen te nemen, is het goed om je enigszins te dissociëren van je emoties. We hebben soms de neiging om ons al te sterk te identificeren met onze angst, ons verdriet, onze woede... waardoor het lijkt dat we er in verzwelgen. Dat kan als heel bedreigend ervaren worden. Dan is het goed om je je emotie als iets buiten jezelf voor te stellen, als een vriend, een raadgever of een hulpmiddel dat jou hier, in deze noodsituatie, ter hulp komt snellen. Om je dat echt te kunnen voorstellen, is het nuttig enig inzicht te hebben in wat emoties zijn en hoe ze je kunnen helpen.

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.