left

Ik ben
in je hart
in je stem
in je handen
in de wind
in het licht
in een traan

Ik ben
meer dan ooit.

 

Artikelindex

Het Monroe-concept

Als specialist in het creëren van geluidspatronen, ontwikkelde Monroe een methode waarbij door holofonische klanken de menselijk geest getraind wordt om op bewuste wijze in verruiming te gaan (Hemi- Sync ®). Rechts en links worden -meestal door een koptelefoon- licht verschillende signalen gestuurd, waardoor de twee hersenhelften gaan samenwerken (hemispheric synchronisation) en een derde signaal gaan creëren dat het verschil tussen de twee signalen invult. Zo worden bepaalde hersengolven gestimuleerd die verband houden met toestanden van verruimd bewustzijn (van alpha naar thêta-golven). Eénmaal je systeem hiermee vertrouwd is, zijn de klanken niet langer nodig en kan je zelf deze toestanden van bewustzijnsverruiming oproepen. Het is overigens niet omdat je naar deze klanken luistert dat je automatisch in bewustzijnsverruiming gaat. Het betreft louter een hulpmiddel. Bij weerstand of gebrek aan een duidelijke, oprechte intentie, zal er weinig tot niets gebeuren.

Een toestand van bewustzijnsverruiming kan ook ontstaan door het gebruik van drugs en bepaalde medicatie. Het wezenlijke verschil is dat je bij het gebruik van drugs/medicatie deze bewustzijnsverruiming passief ondergaat, buiten je vrije wil om en niet zelf kan sturen of bijsturen.

Bovendien richten chemische middelen zoals drugs schade aan, niet alleen fysiek, maar ook energetisch, waardoor op langere termijn verstoringen kunnen optreden in de (persoonlijke) verbinding met andere dimensies.

De Hemi-Sync ® -methode van Monroe wordt wereldwijd op verschillende domeinen toegepast: om het concentratievermogen en het probleemoplossend vermogen te verhogen, als pijnbestrijding, als hulpmiddel voor herstel na operatie of ziekte, bij autisme, stress, verslavingen, angstsyndromen, slapeloosheid...

De kaart die Monroe ontwierp, bestaat in hoofdzaak uit benamingen die hij op de schillende toestanden van verruimd bewustzijn kleefde, waardoor je een structuur hebt die je kan volgen. Het gaat om focus 1-10, focus 12, focus 15, focus 21, focus 23, focus 24-25-26 en focus 27. Focus 27 is meteen de laatste focus die een fysiek levend persoon kan bereiken. Elke 'toestand' stemt overeen met een bepaalde werkelijkheid (dimensie). Door training kan je je eigen herkenningspunten ontdekken (een bepaald beeld, een geluid, een gewaarwording...), waardoor je weet op welke focus je je bevindt. Deze verschillende stadia van werkelijkheden geven ook aan welke weg een stervende aflegt tijdens het fysieke sterven en daarna.

Tijdens zijn onderzoek ontdekte Monroe dat je bij het verkennen van de verschillende dimensies die je via bewustzijnsverruiming bereikt, niet alleen overleden zielen kan ontmoeten, maar ook dat je hen soms verder kan helpen in hun proces. Dit kan via een innerlijk gesprek (je spreekt inwendig de overledene aan zoals je dit ook met een levend persoon zou doen, waarbij je ruimte laat om een eventueel antwoord te ontvangen - zonder dit mentaal te forceren) of via het visualiseren van bepaalde handelingen of door de betrokkene in contact te brengen met hogere frequenties uit focus 27. Zo werd het werk van Monroe een basis voor energetische stervensbegeleiding over de dood heen en een weg om je angst voor de dood en wat er na komt, te overwinnen.

Voor opleidingen inzake de Hemi-Sync ® methode, CD's, boeken en meer info, kan je terecht bij het Monroe-instituut.

Dichter bij huis is er de vzw Ster (een afdeling van vzw Timotheus) die reeds lang onderzoek doet rond dit thema en uitstekende opleidingen aanbiedt rond bewustzijnsverruiming op basis van de Monroe-methode en rond stervensbegeleiding over de dood heen. Je kan er ook het boek "De dood is niet het einde" kopen met een oefen-CD (begeleide meditatie met holofonische klanken) voor stervenden en begeleiders.

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.