left
 

workshops

Jaren geleden sprak ik met de broer van iemand die overleden was door middel van euthanasie. De man bekende hoe moeilijk hij het nog steeds had met die beslissing van zijn broer. “Iedere morgen word ik wakker met de vraag of wij dan niet goed genoeg voor hem gezorgd hebben”.

Onnodig je te vertellen dat we in een boeiende maar uitdagende tijd leven met veel prikkels en allerhande verwachtingen en verantwoordelijkheden. Een tijd waarin het dus belangrijk is om je draagkracht voldoende te bewaken. In een rustig en groen kader kan je ontspannen tijdens een reeks van 8 sessies op woensdagochtend of open avonden op vrijdag.

Zijn er in jouw familie kinderen die zeer jong overleden zijn? Of heb je het gevoel dat er overleden kinderen zijn waarover niet gesproken wordt? Voel je je op één of andere manier verbonden met die kinderen? En heb je (een beetje) ervaring met familieopstellingen? Dan is deze dag wellicht iets voor jou.

Met meditatieve en creatieve technieken scheppen we een veilige, warme bedding voor wat er zich allemaal aandient in jouw leven en geven we ruimte aan jouw persoonlijke rouwverhaal. Zodat er in de duisternis van het verlies geleidelijk aan een nieuw licht(je) zichtbaar kan worden.

Loslaten komt het scherpst tot uiting aan het einde van het leven. Het roept dan ook de nodige weerstand op. Met de dood of met stervenden omgaan, is niet evident. Toch kan het een diepgaande en rijke ervaring zijn om bij een stervende aanwezig te blijven. Het levenseinde is immers ook een periode waarin de stervende en zijn omgeving uitgedaagd worden om terug te keren naar de essentie, naar wat er werkelijk toe doet. Wat geeft jou voldoende vertrouwen en de mogelijkheden om dat te doen? Hoe kan je de tijd aan een sterfbed zinvol invullen? Wat is ondersteunend voor de stervende?

Een workshop voor mensen die zich willen voorbereiden op een sterfgeval in de familie- of vriendenkring of die het professioneel omgaan met stervenden willen verdiepen. Of gewoon graag bezig zijn met de essentie van het leven.

Ben je op zoek naar een interessante workshop, training of lezing rond rouw en sterven?

6682498_sDoor de medische en maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia beschikken we over een zekere vrijheid om ons levenseinde zelf te regisseren: wilsverklaringen, euthanasie, orgaandonatie, palliatieve zorg...

Maar hoe gaan we met die nieuwe vrijheden om?

774532_mega

Stapje per stapje neem ik je mee in ervaringsgerichte oefeningen zodat je verbinding met een overleden geliefde tastbaarder wordt en misschien wel in een ander daglicht komt te staan.

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.