left
 

Loop je al een tijdje ergens tegen aan en lijken voor de hand liggende oplossingen niet te werken?
Heb je last van een aanslepend conflict?
Keken jullie uit naar nieuw leven in de familie maar werd dat voortijdig afgebroken?

In al die gevallen kan een opstelling heel nuttig zijn.

Systemische opstellingen zijn een techniek ontwikkeld door Bert Hellinger vanuit het gedachtengoed van de contextuele psychologie. De kerngedachte is dat je leven en je gevoel van welzijn niet enkel bepaald wordt door gebeurtenissen in je leven, je persoonlijkheid of door de mensen die je omringen, maar ook door het systeem waar je deel van uitmaakt. Een eerste belangrijk systeem waar we allemaal deel van uitmaken is onze familie. Daarbij gaat het niet enkel om de levende familieleden die je kent en waarmee je contact heb, maar om alle familieleden van drie à vier generaties ver.

Onopgeloste trauma's binnen de familie kunnen generaties ver een effect hebben zonder dat mensen zich daarvan bewust zijn.
Bij een opstelling wordt de familie in beeld gebracht zodat die verborgen dynamieken aan het licht kunnen komen en de opsteller van onzichtbare lasten uit het verleden bevrijd kan worden.

Bij conflicten die moeilijk opgelost geraken, kan een opstelling zinvol zijn om de diepere, veelal onbewuste beweegredenen achter het conflict te doorgronden. Die zichtbaar maken, is soms al voldoende om in een jarenlang conflict eindelijk beweging te krijgen.

Bij familieopstellingen blijkt vaak hoe uitgesloten, vergeten of onzichtbare familieleden een sterke invloed hebben op de volgende generaties.
Een mogelijke reden voor die onzichtbaarheid kan zijn dat het gaat om kinderen die vroeg in de zwangerschap overleden waardoor niemand van hun bestaan op de hoogte was of vroegtijdig afgebroken zwangerschappen die geheim gehouden werden of kinderen die kort na de geboorte overleden en waarover later niet meer gesproken werd.
De laatste jaren wordt er in onze samenleving terug veel meer aandacht besteed aan het verlies van kinderen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Ouders en familie krijgen meer ruimte om afscheid te nemen wat heel positief is. Door het gebruik van echografie wordt een overlijden in een vroeg stadium van de zwangerschap ook veel sneller ontdekt. Zowel emotioneel als systemisch is het belangrijk dat ook vroeg overleden kindjes de plek krijgen die hen toekomt.
Een opstelling kan er voor zorgen dat 'onzichtbare' kinderen in de familie terug gezien mogen worden, maar het kan ook een mooi ritueel zijn om een vroeg overleden kindje zijn plek in de familie te geven.

Praktische info praktijk

righttop
right

U mag de teksten van deze site vrij gebruiken en verspreiden, mits vermelding van www.izamen.be.